crtrading.net


หน้าแรก     ติดต่อเรา   

เชียงรายเทรดดิ้ง ประกันวินาศภัย หจก.สวนหนังสือ เอสเอ็มการบัญชี สวนอาหารเอกโอชา ถามตอบปัญหา MS ACCESS สนธยายานยนต์

ขายที่ดินเนื้อที่ 147 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ตำบลต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ใบสรุปพื้นที่ขาย
ที่ดินตั้งอยู่ ตำบลต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จำนวนเนื้อที่ 147 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ᙦᙦ
****จำนวนเนื้อที่ทะเลสาบ 54 – 3 - 9
****จำนวนเนื้อที่ถนน 26 – 2 - 12
****จำนวนเนื้อที่ 66 – 0 - 19
****จำนวนเนื้อที่ 147 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
****รวมราคาประเมิน 147,350,000.00 บาท
****ขาย 35 %
****คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 51,572,500.00
ᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦᙦ (ห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
****โอนให้ในนามบริษัทฯ เพราะเป็นการขายกิจการ (Take Over)
สนใจติดต่อ เอก 085-8683495 086-4208389
cr.trading@hotmail.com
http://crtrading.net/

โดย : akk   , วันที่ : 14/12/2554 16:33:01 ,     : cr.trading@hotmail.com
ตอบกลับ
ข้อความ Label
ขื่อ    
Email    
ส่งรูปภาพ


 
 
     
     
support resulotion 1024 x 768 IE 7
เชียงรายเทรดดิ้ง
136 หมู่ 12 ซอยพระนอน ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Contract : admin@crtrading.net