crtrading.net


หน้าแรก     ติดต่อเรา   

เชียงรายเทรดดิ้ง ประกันวินาศภัย หจก.สวนหนังสือ เอสเอ็มการบัญชี สวนอาหารเอกโอชา ถามตอบปัญหา MS ACCESS สนธยายานยนต์

โรงภาพยนธนาซินีเพล็ก รับสมัครช่างเทคนิคและช่างแอร์

รับสมัครงาตำแหน่งช่างเทคนิคและช่างแอร์เงินเดือน14,000บาท พร้อมที่พักและออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงคุณสมบัติ-ᙦชาย วุฒิการศึกษา ปวช.หรือปวส. อายุ 23 ปีขึ้นไป-ขับรถยนต์ได้-ข้าราชการคำ้ประกัน

-ซ่อมแอร์และแอร์นำ้ได้

หลักฐานการสมัคร1.สำเนาบัตรประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และผู้คำ้ประกัน3.สำเนาวุฒิการศึกษา4.รูปถ่าย1ถึง2นิ้วสนใจติดต่อคุณอนุกูล
สุขเอี่ยม เบอร์ 02-9539250
โดย : admin   , วันที่ : 19/5/2555 15:33:01 ,     : admin@crtrading.net
ตอบกลับ
ข้อความ Label
ขื่อ    
Email    
ส่งรูปภาพ


 
 
     
     
support resulotion 1024 x 768 IE 7
เชียงรายเทรดดิ้ง
136 หมู่ 12 ซอยพระนอน ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Contract : admin@crtrading.net